Monday, 2 January 2012

Contoh RPH PSV (ringkas)


CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN :
PENDIDIKAN SENI VISUAL – Dunia Seni Visual (Tahun 1)

Mata Pelajaran dan Kelas
Dunia Seni Visual (1 Cerdas)
Bidang
Menggambar : Lukisan
Tema dan Tajuk
Alam Benda : Rumah
Masa
60 minit
Standard Pembelajaran
1.1  Persepsi Estetik
       1.1.1 Unsur Seni
                1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3
       1.1.2  Prinsip Rekaan
                1.1.2.1
1.2  Aplikasi Seni
       1.2.1  Media
1.3  Ekspresi Kreatif
       1.3.1, 1.3.2
1.4  Apresiasi Seni
       1.4.1, 1.4.2, 1.4.3    
Objektif  Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1.     Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam lukisan.
2.     Menghasilkan lukisan yang baik dan menarik menggunakan media yang betul.
3.     Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.
Aktiviti P&P
1.     Murid membuat penerokaan jenis-jenis garisan menggunakan media yang ditetapkan.
2.     Murid menghasilkan lukisan menggunakan garisan selari dan melengkung.
3.     Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan dan menceritakan pengalaman mereka ketika melakukan aktiviti.
EMK
Kreativiti, keusahawanan, nilai murni
Bahan Bantu Mengajar
1.     Contoh :  garisan, rupa, lukisan (garisan), dan gambar rumah
2.     Media   : Kertas lukisan, pensel warna, pensel HB, dan pensel 2B
Penilaian P&P
1.     Proses kerja semasa membuat penerokaan dan penghasilan lukisan
Refleksi
Pada akhir pembelajaran:
1.      40 daripada 45 orang murid dapat mengenal dan menggunakan bahasa seni visual dalam lukisan yang dihasilkan dengan menggunakan media yang ditetapkan.
2.     40 daripada 45 orang murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual yang dipelajari.
3.     Bagi murid yang tidak mencapai objektif, bimbingan khas akan diberi dalam sesi pembelajaran yang akan datang.


No comments:

Post a Comment